China Endurance Championship 2019 – Audi RS 3 LMS #82 (New Faster), Sun Junlong/Liang Zhiwei/Zou Balong